Đăng ký tài khoản Binance

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Binance trên máy tính

Truy cập link đăng ký tài khoản Binance để bắt đầu quá trình.
Ấn vào Sign up with phone or email
Đăng ký tài khoản Binance
Chọn quốc gia của bạn rồi ấn confirm
Đăng ký Binance - Chọn quốc
Tiếp theo, các bạn chọn ấn vào Create Personal Account
Đăng ký Binance Creat Personal Account
Nhập thông tin email và mật khẩu mới của bạn. Sau đó ấn vào Next
Đăng ký Binance điền thông tin Email và Mật
Sẽ có một mã được gửi về email của bạn. Nhập mã đó và ấn Sub
Đăng ký Binance mã xác nhận email
Đến phần xác minh số điện thoại, các bạn làm tương tự như Email nhé.