Đăng ký tài khoản Binance

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Binance trên máy tính

Truy cập link đăng ký tài khoản Binance để bắt đầu quá trình.

Ấn vào Sign up with phone or email

Chọn quốc gia của bạn rồi ấn confirm

Tiếp theo, các bạn chọn ấn vào Create Personal Account

Nhập thông tin email và mật khẩu mới của bạn. Sau đó ấn vào Next

Sẽ có một mã được gửi về email của bạn. Nhập mã đó và ấn Sub

Đến phần xác minh số điện thoại, các bạn làm tương tự như Email nhé.

Last updated